<

INTERIEURARCHITECT JAN GODERIS

HOME
PROJECTEN
MEUBILAIR
OBJECTEN

PROJECTOVERZICHT
BIOGRAFIE
TENTOONSTELLINGEN
WEDSTRIJDEN
PUBLICATIES
WERKWIJZE

CONTACT
LINKS


WERKWIJZE

Er kan een eerste, vrijblijvend gesprek in ons kantoor plaatshebben waar, aan de hand van oude plannen of foto's die u meebrengt, het project kan besproken worden. Bij deze bespreking wordt er geen ontwerpadvies gegeven. Maar hier kan gekeken worden of wij op dezelfde golflengte zitten. Hieronder vindt u meer informatie hoe we te werk gaan.

Een opdracht start steeds vanuit een intens gesprek, in beide richtingen, waarin essentiŽle noden en wensen van de opdrachtgever worden overlopen. Op basis hiervan wordt het projectprogramma inhoudelijk omschreven. Dit vormt de basis om de essentie van het ontwerp uit te werken.

Na de opmeting wordt een basisschetsontwerp gemaakt gebaseerd op de wensen en het budget van de opdrachtgever. Bij het ontwerpen wordt er met verschillende elementen rekening gehouden om tot een inhoudelijk project te komen.
We ontwerpen door het onderzoeken van : circulatie, lichtinval, oriŽntatie van het gebouw, kijklijnen, zonering , volumes, materie, verhoudingen en kleur, buitenzijde van de woning (tuinvorm van het gebouw), zoeken naar een geheel....

We streven naar het ontwerpen van warme en eenvoudige projecten met eerlijke materialen.

Indien nodig kunnen we samenwerken met een architect of studiebureau (technieken), veiligheidscoŲrdinator,...


Werkwijze
- ruwe opmeting
- opmaken van een schematisch voorontwerp(en) en ruwe raming
- opmaken van uitvoeringsontwerp

Samen met de opdrachtgever worden de materialen gekozen.
- opmaken van uitvoeringsplannen en beschrijvende meetstaat
- aanbesteden van het project aan 1 of meerdere aannemers

Samen wordt met de opdrachtgever gekeken welke aannemer(s) het best aansluit bij het project.
- controle van de werf minimum 1 keer per week of meer indien noodzakelijk
- de opdrachtgever bijstaan voor het nazicht der rekeningen


Ereloon
Er zijn drie manieren om het ereloon te bepalen.
1) via een percentage van de uitgevoerde werken (meestal 10 ŗ 12 %)
2) via een forfaitair bedrag ( zo weet je meteen hoeveel het ereloon zal zijn). Dit wordt pas bepaald na het eerste voorontwerp en het opmaken van een ruwe raming.
3) Op basis van een vast uurloon, naargelang de moeilijkheid en grote van het project.
Indien, na het maken van het voorontwerp, de samenwerking wordt stopgezet wordt dit verrekend via het uurloon.

Betaling gebeurt in verschillende schijven naargelang de vordering van het ontwerp dossier en de werken.